FIBER WAVE- II  series          2000-

 
     

  FIBER WAVE-Ⅱ 環境アートワーク 渡辺 誠/アーキテクツ オフィス    FIBER WAVE- II      2000

  FIBER WAVE-Ⅱ 環境アートワーク 渡辺 誠/アーキテクツ オフィス

  FIBER WAVE-II / Venezia Biennale      

2000

  FIBER WAVE-Ⅱ 環境アートワーク 渡辺 誠/アーキテクツ オフィス    FIBER WAVE-II / Graz      2005

new    FIBER WAVE-Ⅱ 環境アートワーク 渡辺 誠/アーキテクツ オフィス    FIBER WAVE-II / Dubai 2009       project